θερμανση θερμοπομποι κλιματισμος οικονομικη θερμανση θερμοπομπος ενδοδαπεδια θερμανση δαπεδου ηλεκτρικη θερμανση ηλεκτρικη ενδοδαπεδια πανελς ακτινοβολιας υπερυθρων
Αρχική σελίδα ΑΝΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-GASKLIMA & ΣΙΑ Ε.Ε. θερμοπομποι ενδοδαπεδια θερμανση πανελς   Change to english
 Η ΕΤΑΙΡΙΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ    ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  ISO  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
src="https://www.gasklima.gr/images/spacer.gif"
Θερμοπομποί Νορβηγίας ADAX Neo Θερμοπομποί Νορβηγίας ADAX Standard Θερμοπομποί Νορβηγίας ADAX Basic Θερμικά Καλώδια Νορβηγίας NEXANS Ενδοδαπέδια Θέρμανση NEXANS Ενδοδαπέδια Θέρμανση NEXANS Αντιπαγετική Προστασία NEXANS Αντιπαγετική Προστασία NEXANS Βιομηχανικές Εφαρμογές Θερμικών Καλωδίων NEXANS Θερμαντικά Φύλλα ESWA Θέρμανση Οροφής ESWA Θέρμανση Τοίχου ESWA Ηλεκτρονικοί Προγραμματιζόμενοι Θερμοστάτες Ηλεκτρονικοί Προγραμματιζόμενοι Θερμοστάτες Ηλεκτρονικοί Προγραμματιζόμενοι Θερμοστάτες Ηλεκτρονικοί Προγραμματιζόμενοι Θερμοστάτες Ηλεκτρονικοί Προγραμματιζόμενοι Θερμοστάτες Ηλεκτρονικοί Προγραμματιζόμενοι Θερμοστάτες Ηλεκτρονικοί Προγραμματιζόμενοι Θερμοστάτες Ηλεκτρονικοί Προγραμματιζόμενοι Θερμοστάτες Πετσετοκρεμάστρες Ηλεκτρικές και νερού Πετσετοκρεμάστρες Ηλεκτρικές και νερού Συστήματα Αερίου. Θέρμανση, Ζεστό νερό. Συστήματα Αερίου. Θέρμανση, Ζεστό νερό. Συστήματα Κλιματισμού. Κεντρικός Κλιματισμός Συστήματα Κλιματισμού. Κεντρικός Κλιματισμός
θερμοπομποι θερμανση θερμοπομπος κλιματισμος
Η ΕΤΑΙΡΙΑ:

θερμοπομποι ενδοδαπεδια θερμανση θερμοπομπος

Για περισσότερα από 30 χρόνια, προμηθεύουμε την Ελληνική και Κυπριακή αγορά με σύγχρονα, υψηλής ποιότητας, συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού.


Περισσότερα...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ:
   Θερμοπομποί Θερμοσυσσώρευσης Technotherm
Θερμοπομποί Θερμοσυσσώρευσης
   Θερμικά Καλώδια NEXANS
Θερμικά Καλώδια Νορβηγίας
   Θερμοπομποί Νορβηγίας ADAX
Θερμοπομποί Νορβηγίας
   Ελληνικοί Θερμοπομποί RIG Radiatos
Ελληνικοί Θερμοπομποί
   Πετσετοκρεμάστρες
Πετσετοκρεμάστρες
   Θερμοπομποί Θερμοσυσσώρευσης Technotherm
Θερμοσυσσωρευτές
   
Θέρμανση Oροφής
   
Θερμοστάτες
   
Κλιματισμός
   
Αέριο

θερμοπομποι νορβηγιας ADAX θερμανση με θερμοποομπους πανελς υπερυθρη
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ενδοδαπεδια θερμανση δαπεδου υποδαπεδια αυτονομια

   ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
:

    
    
    
    
    
    
θερμανση με θερμοπομπους νορβηγιας ADAX θερμοπομπος ηλεκτρονικος θερμοστατη

 
Πολιτική Ποιότητας


Αποτελεί πολιτική μας η συμμόρφωση με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών των πελατών, της νομοθεσίας και αυτών του προτύπου ISO 9001:2015.
Έχουμε αναπτύξει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αφενός για τον έλεγχο των διεργασιών μας και αφετέρου  της άμεσης εφαρμογής της πολιτικής μας από το απασχολούμενο προσωπικό.
Έχουμε καθιερώσει τους αντικειμενικούς σκοπούς και έχουμε θέσει στόχους τους οποίους παρακολουθούμε και μετράμε την συνεχή βελτίωση της συμμόρφωσης μας με τη Ποιότητα.
Ακόμη, δεσμευόμαστε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας.
Το προσωπικό της εταιρίας και οι λοιποί που ενεργούν για λογαριασμό ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ GASKLIMA & ΣΙΑ O.Ε, συνεισφέρουν έχοντας γνώση των εφαρμοζόμενων νομοθεσιών και κανονιστικών διατάξεων.
Ακόμη, η διοίκηση της εταιρίας έχει την ευθύνη να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό και τους λοιπούς συνεργάτες της που ενεργούν για λογαριασμό της, στις ασκούμενες πολιτικές και σχετικές νομοθεσίες.
Το  αρμόδιο προσωπικό, είναι πάντα διαθέσιμο να συνεισφέρει σε αντίστοιχα ζητήματα, σε όλους τους εμπλεκόμενους που συνεισφέρουν στις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας.

Κύριο μέλημα της εταιρίας είναι η εξασφάλιση για:
  • Συμμόρφωση και συνεχή ικανοποίηση των πελατών, βασισμένη στις απαιτήσεις τους (ανάγκες και προσδοκίες).
  • Ανάπτυξη αντικειμενικών σκοπών και στόχων σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των τμημάτων της της εταιρίας.
  • Παρακολούθηση, ανασκόπηση και ανάλυση όλων των θεσπισμένων στόχων ποιότητας στις προγραμματισμένες Ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση.
  • Λήψη κατάλληλων ενεργειών ανάλογα την αποτίμηση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας στα πλαίσια των διεργασιών λειτουργίας της εταιρίας.
  • Ορθή λειτουργία και συντήρηση εξοπλισμού και  εγκαταστάσεων με ασφαλή τρόπο.  Συμμετοχή στην παρακολούθηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων για της βελτίωση της συμμόρφωσης  με τις απαιτήσεις.
  • Επικοινωνία με τη Διοίκηση και τους συναδέλφους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας που θεωρούνται ως μη ασφαλείς ή επικίνδυνες και, κατά περίπτωση, να σταματούν κάθε παρεχόμενη υπηρεσία κατά στην οποία η ασφάλεια κρίνεται ανεπαρκής.

Η παρούσα πολιτική Ποιότητας, είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και η εταιρία απαιτεί από όλους, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους να εκπληρώνουν τις νομικές ευθύνες τους, να συνεργάζονται και να διαβουλεύονται με το προσωπικό και τη διοίκηση για να εξασφαλίζουν τη συνεχή επιτυχία και ανάπτυξη της εταιρείας. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργολάβοι που εργάζονται για την εταιρεία έχουν ενημερωθεί για αυτήν την πολιτική και θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτήν. Θα αναθεωρηθεί και θα ενημερωθεί (όπου απαιτείται) στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης της διαχείρισης. Όπου γίνονται αλλαγές στην πολιτική, θα εκδοθούν και θα εφαρμοστούν εκ νέου.           


Η Διοίκηση                                                                  15/12/2017


Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
.
© 1974 - ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-GASKLIMA & ΣΙΑ Ο.Ε.

θερμοπομποι, θερμοπομπος, θερμανση, ενδοδαπεδια θερμανση, θερμανση δαπεδου, θερμικα καλωδια, ενδοδαπεδια,
ηλεκτρικη ενδοδαπεδια θερμανση δαπεδου θερμανση θερμοπομπος θερμοπομποι θερμοπομπο θερμαντικα σωματα οικονομικη θερμανση